Σχετικά με Εμάς

Το Εταιρικό Σχήμα

Τέσσερεις σημαντικοί Εταίροι από Ελλάδα και Αλβανία συμμετέχουν στην Πράξη GOAL nZEBs ώστε να ενισχύσουν τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για κτιριακές υποδομές στην λογική των nZEBs και να ενισχύσουν τις δυνατότητες για ενεργειακές κοινότητες.

Τα Εργαλεία μας

Πως μπορούν να σας βοηθήσουν

Αναλύοντας

Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών μέσω μια πρωτότυπης πλατφόρμας διαλόγου.

Προσεγγίζοντας

Διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων για την υποστήριξη υλοποίησης επενδύσεων στην κατεύθυνση των nZEBs και για την ίδρυση και αποδοτική λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων

Μετρώντας

Οργανώνεται η αξιοποίηση - προβολή αποτελεσμάτων μέσω έξυπνων συστημάτων στις 3 περιοχές που υλοποιούνται έργα αναβάθμισης κτιρίων

Κεφαλαιοποιώντας

Οριστικοποιείται το πλάνο Κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης GOAL nZEBs στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας που θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό stakeholders και τον καθορισμό δράσεων που θα επιτρέψει την αξιοποίησή των αποτελεσμάτων

Περιοχές

Δείτε τις περιοχές

Οι περιοχές συνεργάζονται και δημιουργούν συνέργειες για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης και τις ενεργειακές κοινότητες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιμένουμε την συνεργασία σας

kpatli@cres.gr

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής