Εργαλεία

Προσεγγίζοντας

GOAL nZEBs
Προσεγγίστε τις απαιτήσεις των Κτιρίων nZEBs στην Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας και τις δυνατότητες του Δημόσιου Φορέα σας για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΑΠΕ-ΕΞΕ!
Παρακαλώ απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα ανά "Συνιστώσα nZEBs", ώστε να εκτιμηθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Φορέα σας και να αναδειχθούν οι ανάγκες σας με βάση τις ευρωπαϊκές και εθνικές υποχρεώσεις σχετικά για την ενσωμάτωση της έννοιας «των nZEBs στις δημόσιες κτιριακές υποδομές»