Εργαλεία

Σχεδιάζοντας

Για 29 περιπτώσεις κτιρίων της Διασυνοριακής Περιοχής, (έμφαση Άρτα, Γρεβενά, Αργυρόκαστρο) σχεδιάζεται η επιλογή και διαστασιολόγηση τεχνικών λύσεων που οδηγούν σε κτίρια nZEBs.

Τυποποιήθηκαν οι «τεχνικές παράμετροι» που οδηγούν στον χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ή κτιριακού συγκροτήματος (νέου η υφιστάμενου) σε σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, ώστε να αξιολογούνται με τρόπο εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη σενάρια είτε κατασκευής νέων κτιρίων είτε αναβάθμισης υφιστάμενων, διαφόρων τυπολογιών και προδιαγραφών, ως μηδενικής κατανάλωσης.
Το αποτέλεσμα απευθύνεται κυρίως σε μελετητές ή χρήστες που επιθυμούν μια πρώτη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, για να επιλέξουν τις κατάλληλες τεχνολογίες στα δημόσια κτίρια της περιοχής, οι οποίες θα οδηγήσουν στην μετατροπή των προς μελέτη κτιρίων σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Οι χρήστες της εφαρμογής εξοικειώνονται μέσω παραδειγμάτων, στις τεχνικές λύσεις και τεχνολογίες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.