Εργαλεία

Κεφαλαιοποιώντας

GOAL nZEBs
Κεφαλαιοποιήστε την γνώση της Πράξης GOAL nZEBs και βελτιώστε την τεχνογνωσία σας για «ανάπτυξη δικτυώσεων και Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ)» στην Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας! Παρακαλώ απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα ανά "Συνιστώσα ΕΚΟΙΝ", ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητές του Δημόσιου Φορέα σας για συμμετοχή σε δικτυώσεις και ΕΚΟΙΝ που το αντικείμενο τους να σχετίζεται με την ενσωμάτωση ΑΠΕ-ΕΞΕ σε δημόσιες κτιριακές υποδομές.