Μετρήσεις

10.Αποτελέσματα

10.Αποτελέσματα

Σκοπός της παρουσίασης αποτελεσμάτων είναι να φανούν οι χρήσεις που επιδέχονται βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Αυτό γίνεται μέσω του υπολογισμού Δεικτών Ενεργειακών Επιδόσεων. Οι Δείκτες αυτοί παραμετροποιούν την ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της κτιριακής υποδομής καθιστώντας τη συγκρίσιμη. Με τον τρόπο αυτό, ο Δημόσιος Φορές μπορεί να δει που βρίσκεται η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιριακών του υποδομών και ανάλογα να κρίνει πού και πώς πρέπει να επέμβει για να τη βελτιώσει.

Κρίσιμοι επιμέρους παράμετροί είναι ο προσδιορισμός του ΔΕΕ που προκύπτουν από τις μετρήσεις. Η Παράμετρος 10.2 εξετάζει τη σχέση αυτών των Δεικτών με προτύπους Δείκτες και με στόχους που ορίζονται από τον Δημόσιο Φορέα.

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις