Καταγράφοντας τα Δημόσια nZEBs

Questionnaire 1
Παρακαλώ απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα του ερωτηματολογίου