Καταγράφοντας τις Ενεργειακές Κοινότητες

Questionnaire 2
Παρακαλώ απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα του ερωτηματολογίου