Εξειδικεύοντας την Κοινή Προσέγγιση στην Άρτα!

Καλώς ήρθατε στην εξειδίκευση της κοινής διασυνοριακής προσέγγισης της Πράξης GOAL nZEBs στην περιοχή της Άρτας.

Η Άρτα είναι ένας ιδανικός τόπος για την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας λόγω του υψηλού δυναμικού που διαθέτει και των τυπολογιών των κτιρίων που χρειάζονται άμεσα ενεργειακή αναβάθμιση.

Το Module Εξειδικεύοντας έχει ως στόχο να παρουσιάσει αποτελέσματα από τις συνεργασίες που έλαβαν χώρα ανάμεσα στους Δικαιούχους του εταιρικού σχήματος με στόχο να δρομολογηθούν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κυριών τύπων κτιρίων της Άρτας.

Best Map in Town